Over CoMensha

CoMensha is een niet-gouvernementele organisatie die andere organisaties faciliteert met gegevens, kennis en signalen op het gebied van mensenhandel. Zo nodig zetten we tot actie aan. Binnen een (inter)nationaal veld werken we samen met organisaties die verantwoordelijk zijn voor de strijd tegen mensenhandel, de opsporing en vervolging van daders en de opvang en begeleiding van slachtoffers.

Mensenhandel is een ernstige schending van de mensenrechten en een grove inbreuk op de integriteit van de verhandelde persoon. Wij handelen daarom altijd uit het oogpunt van de belangen van slachtoffers. Zij die bloot staan aan uitbuiting.

CoMensha heeft veel kennis op het gebied van registratie, opvang, hulpverlening, ketensamenwerking, juridische trajecten en voorlichting. We hebben een coördinerende en initiërende rol bij de opvang van en zorg voor slachtoffers van mensenhandel. We signaleren knelpunten en reiken oplossingen aan. Centraal in onze effectieve aanpak van mensenhandel staan: goede samenwerking en het verbinden van alle betrokken partijen. Ons doel: meewerken aan een wereld waarin mensenhandel tot het verleden behoort!

Registratie

Een belangrijke taak van CoMensha is het registreren van aanmeldingen van (mogelijke) slachtoffers van mensenhandel. CoMensha registreert feiten over de aard en omvang van de populatie (mogelijke) slachtoffers in Nederland. Ze gebruikt deze voor het signaleren van knelpunten, tendensen en succesfactoren in de uitvoering van het mensenhandelbeleid, agendering en beleidsadvisering.

Opvang

CoMensha voert de regio op de eerste plaatsing van (mogelijke) slachtoffers in de opvang. Daarna draagt CoMensha de cliënt over aan de zorg/regiocoördinator. De zorg/regiocoördinator zorgt vervolgens dat de cliënt de benodigde hulpverlening krijgt en zorgt ook –in samenwerking met CoMensha- voor doorplaatsing. In regio's zonder zorg/regiocoördinator blijft CoMensha de regie voeren op het doorplaatsen en het coördineren van de hulpverlening.

Advies

CoMensha wordt meerdere malen per dag benaderd met informatie- en adviesvragen. Het grootste deel van deze vragen komt via de telefoon en email bij de helpdesk binnen. Informatie- en adviesvragers zijn vooral bij slachtoffers van mensenhandel betrokken hulp- en opvangorganisaties, opsporingsdiensten, advocaten en overheidsinstellingen.

Mocht je dus zelf vragen hebben over CoMensha en wat wij voor je kunnen doen dan kan je altijd bellen op werkdagen tussen 9.00-17.00 uur: 033 448 11 86

"Op mijn 17e werd ik verliefd op een jongen die mij vertelde dat hij bedreigd werd door vrienden omdat hij een schuld bij hen had. Hij kon hier vanaf komen als ik met zijn vrienden naar bed ging. Dit deed ik voor hem. Vervolgens dwong hij mij achter het raam te gaan staan en sloot hij leningen af op mijn naam. Na twee jaar kon ik vluchten, maar ik blijf achter met grote schulden van de leningen die op mijn naam staan." Maartje | Nederland