Contact

POLITIE 
Tel: 0900 88 44
www.politie.nl

SLACHTOFFERHULP NEDERLAND
Tel: 0900 01 01
Slachtoffers krijgen te maken met een doolhof van instanties, schaderegelingen, juridische procedures en emoties. Bureau Slachtofferhulp helpt om de zaken op een rij zetten en informeert bijvoorbeeld over de mogelijkheden voor schadevergoeding. Slachtofferhulp is gratis.
www.slachtofferhulp.nl

SCHADEFONDS GEWELDSMISDRIJVEN
Tel: 070 414 20 00
Het Schadefonds Geweldsmisdrijven geeft slachtoffers van een geweldsmisdrijf, zoals een gewapende overval, zware mishandeling of seksueel misbruik een steuntje in de rug met een eenmalige uitkering. Het Schadefonds Geweldsmisdrijven is in 1976 ingesteld bij wet. Het is een zelfstandig bestuursorgaan, beheerd door een Commissie, waarvan de leden door de Kroon worden benoemd.
www.schadefonds.nl

INSPECTIE SZW
Tel: 0800 270 00 00
De Inspectie SZW draagt bij aan de verwezenlijking van duurzame, veilige en eerlijke arbeidsomstandigheden, een rechtvaardig stelsel van werk en inkomen en een goed functionerende arbeidsmarkt. 
www.inspectieszw.nl

GGD NEDERLAND
Tel: 030 252 30 04
De ruim 400 Nederlandse gemeenten hebben de wettelijke taak om de gezondheid van burgers te bevorderen en beschermen tegen ziekten en calamiteiten. Deze taak is neergelegd bij de GGD. De GGD staat voor Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst. De GGD'en vormen een landelijk dekkend netwerk.
www.ggd.nl

SLACHTOFFERLOKET
Het Slachtofferloket is een gezamenlijk initiatief van politie, Slachtofferhulp Nederland en OM. Als je aangifte hebt gedaan bij de politie omdat je het slachtoffer bent van bijvoorbeeld een woninginbraak, fietsdiefstal of een ernstig verkeersongeval, dan kun je hier met vragen over je zaak terecht.
www.slachtofferloket.nl

BUREAU JEUGDZORG
Wij geven aandacht, steun en bescherming aan kinderen, jongeren én hun ouders. Dat doen we gratis, en vertrouwelijk. Vaak is informatie of een advies al genoeg. Met een paar gesprekken kun je misschien al weer verder. De medewerkers van Bureau Jeugdzorg beoordelen elk verzoek om hulp. Ze stellen vast welke zorg nodig is. Ze begeleiden kinderen, jongeren en ouders of verwijzen hen door naar andere hulpverleners. BJZ grijpt ook in als duidelijk is dat kinderen in opvoeden en opgroeien ernstig worden bedreigd. BJZ voert naast deze beschermingstaak ook de maatregel voor jeugdreclassering uit.
www.bureaujeugdzorg.info

"Op mijn 17e werd ik verliefd op een jongen die mij vertelde dat hij bedreigd werd door vrienden omdat hij een schuld bij hen had. Hij kon hier vanaf komen als ik met zijn vrienden naar bed ging. Dit deed ik voor hem. Vervolgens dwong hij mij achter het raam te gaan staan en sloot hij leningen af op mijn naam. Na twee jaar kon ik vluchten, maar ik blijf achter met grote schulden van de leningen die op mijn naam staan." Maartje | Nederland