Wat moet ik regelen

Financiën

Als je boven de 18 jaar bent heb je recht op een uitkering. Daarvoor moet je wel zelfstandig bij een gemeente ingeschreven staan. Het kan zijn dat je bijvoorbeeld nog bij je ouders ingeschreven staat.

Als je een uitkering krijgt ben je verplicht om te solliciteren. Kijk samen met een hulpverlener wat voor jou de mogelijkheden zijn om een uitkering aan te vragen en welke voorwaarden er aan verbonden zijn.

Zorgverzekering

Je bent verplicht om een zorgverzekering te hebben in Nederland. Deze verzekering zorgt ervoor dat de kosten van bijvoorbeeld een huisarts worden betaald. Wil je ook een gedeeltelijke vergoeding voor de tandarts? Dan kan je daar een aanvullende verzekering voor afsluiten. Bij de uitkeringsaanvraag bij een gemeente kun je vragen of je je kan inschrijven bij een zorgverzekeraar.

Schadevergoeding

Misschien heb je als slachtoffer schade geleden. Financieel, lichamelijk of geestelijk. Je kunt deze schade op verschillende manieren vergoed krijgen.

Je kunt je voegen in het strafproces, je kan vragen om een schadevergoedingsmaatregel, een civiele procedure starten of naar het schadefonds geweldsmisdrijven gaan. Je advocaatSlachtofferhulp Nederland of het Slachtofferloket helpen je hierbij.

"Ik kwam naar Nederland om geld te verdienen. Ik werkte 16 uur per dag, vijf dagen per week in een champignonkwekerij. Het beloofde salaris kreeg ik niet. Steeds als ik er om vroeg, kwamen ze met een andere smoes. Nu, na drie maanden werken, heb ik nog steeds geen geld gehad. Ik wil graag terug naar mijn vrouw en kinderen." Andrej | Roemenie